Alumnia | Alumnia – de nieuwe merknaam van Alumni VBI
17986
post-template-default,single,single-post,postid-17986,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

De afgelopen jaren heeft er een frisse wind gewaaid door de Vereniging voor Bedrijfskundige Ingenieurs, ook wel VBI of Alumni VBI. Met het bestuur zijn we sinds 2013 dan ook bezig de vereniging te herpositioneren. Hiervoor hebben we ons gehouden aan het doel van de vereniging maar er een modernere invulling aan gegeven door meer en andere activiteiten. Er zijn al allerlei veranderingen doorgevoerd en inmiddels zijn we aangekomen bij de volgende stap. Verheugd presenteren we dan ook onze nieuwe merknaam: Alumnia!

De nieuwe merknaam
De merknaam ‘Alumnia’ is het gevolg van een uitgebreid proces, waarin advies van zowel binnen als buiten de vereniging een belangrijke rol heeft gespeeld. ‘Alumnia’ doet eer aan de afkomst van de alumnivereniging en haar leden, het verbindt toekomstige generaties en drukt uit wie de leden van de vereniging zijn.

Het jaar 2016 waarin onze vereniging veertig jaar bestaat en dus het achtste lustrum viert, staat vooral in het teken van het vergroten van de naamsbekendheid. We merkten namelijk dat potentiële leden vaak onbekend zijn met de naam ‘Alumni VBI’ of geen positieve associatie hebben met de naam. Een nieuwe merknaam is volgens ons dan ook van belang om de veranderingen binnen de vereniging compleet te maken.

Herpositionering Alumni VBI
Vanaf de oprichting op 8 oktober 1976 was het doel van de VBI om de band tussen afgestudeerden onderling en de TU/e door te zetten en te versterken. De focus hierbij vooral op studenten van Technische Bedrijfskunde. Afgestudeerden vormen een waardevol netwerk, waardoor het doel daarnaast bestaat uit het overbrengen en ontwikkelen van kennis, het creëren van gezelligheid, het bieden van netwerk activiteiten en allerlei andere initiatieven die aansluiten bij de belangen van de leden.

Om beter aan deze doelen te voldoen zijn de veranderingen die doorgevoerd worden onder te verdelen in vier categorieën: de introductie van nieuwe (jaarlijkse) activiteiten, het gebruiken van moderne media, het uitbreiden van samenwerkingen en het vergroten van de naamsbekendheid.

Een blik vooruit
Iedereen die de afgelopen jaren de ontwikkelingen heeft gevolgd, ziet dat er al behoorlijk wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Met de naamsverandering erbij, zetten we weer een stap in de goede richting. Ondanks de behaalde resultaten blijven we onze blik vooruit houden en de herpositionering doorzetten. We focussen ons hierbij onder andere op het versterken van het imago, het verhogen van het aantal nieuwe leden en het vergroten van het aantal actieve leden. Dit alles om van Alumnia in de toekomst een nog waardevoller netwerk te maken!

AlumniaBrand

Vanaf 1 juni 2016 is deze nieuwe merknaam geheel uitgerold en is het merk Alumni VBI volledig vervangen door Alumnia.