Alumnia | Jaarlijkse ALV: herpositionering Alumnia
17867

Op maandag 11 januari 2016 vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats: het moment op input te leveren op de richting van de vereniging. Naast een aantal standaard onderwerpen zoals de afrekening en de begroting, willen we deze gelegenheid aangrijpen om van gedachten te wisselen over de status van de in 2013 ingezette herpositionering van Alumnia.

​In het bijzonder zal de volgende logische stap in deze herpositionering besproken worden: het ​introduceren van een nieuwe merknaam en bijpassend nieuw beeldmerk.

Het bestuur van Alumnia, de alumnivereniging van Technische Bedrijfskunde aan de TU/e, heeft zich sinds kalenderjaar 2013 tot doel gesteld om de vereniging te revitaliseren, met name door een betere aansluiting te vinden bij ​onze doelgroep en ​daardoor gelijktijdig het aantal leden te kunnen doen laten toenemen. Gedurende de afgelopen jaren heeft het bestuur in verschillende samenstellingen, bijgestaan door studenten, jonge alumni en ​de trouwe VBI ​kern middels verschillende strategiesessies, stappen genomen richting dit doel. Zo is ​het activiteitenportfolio herzien en is de communicatiestrategie gemoderniseerd. Het aantal activiteiten is terug gebracht naar een kleiner, maar sterker, aantal vaste activiteiten die zichzelf inmiddels bewezen hebben en begin 2015 zijn een nieuwe website, een hernieuwde digitale nieuwsbrief en een digitale kettingbrief gelanceerd. Sinds de afgelopen ALV, in januari 2015, hebben we de uitwerking van deze genomen stappen kunnen aanschouwen; zowel het aantal alumni aanwezig bij de activiteiten van afgelopen jaar, als het aantal alumni dat inmiddels “actief” te noemen is, is zichtbaar toegenomen.

Het bestuur van Alumnia is van mening dat deze stijgende lijn het beste doorgezet kan worden door de aandacht te verleggen naar de overgang van student-zijn naar alumnus worden. Terwijl veel studenten zich tijdens hun studie Technische Bedrijfskunde/ Operations Management and Logistics/ Innovation Management associëren met Studievereniging Industria, blijft Alumnia een relatief onbekend begrip. Gedurende de ALV willen we jullie meenemen in onze overwegingen met betrekking tot de in onze ogen volgende logische stap in de herpositionering en re-branding van Alumnia, om zo de schijnbare kloof tussen afstuderen en lidmaatschap bij Alumnia te verkleinen.

Naast het continueren van de eerder ingezette richting willen we hiertoe een nieuwe merknaam en een bijpassend nieuw beeldmerk aannemen. Uit verschillende strategiesessies en gesprekken met studenten, jonge alumni en VBI leden hebben wij een, in onze ogen, mooi voorstel hiervoor opgesteld. Dit voorstel presenteren we graag aan ​jullie gedurende de jaarlijkse ALV.

De jaarlijkse ALV zal plaatsvinden in The Villa, in het Paviljoen, om 19:00 uur. Voor eten zal worden gezorgd. Nieuwsgierig of betrokken? Wees dan van harte welkom op onze ALV op 11 januari 2016. Aanmelden hiervoor kan middels de evenementpagina (link).

Relevante documenten zullen, na aanmelding, uiterlijk één week voor de ALV toegestuurd worden.