Alumnia | Lezing over Misbruik van Macht door Managers
17524

Op maandag 15 juni zal Peter Anthonisse een lezing geven over zijn proefschrift met als thema het misbruik van macht door managers.

Misbruik van macht door managers ten opzichte van medewerkers komt vaker voor dan wordt gedacht. De schade die het slachtoffer maar ook de organisatie daardoor lijden is veel hoger dan wel wordt aangenomen. Dat concludeert Peter Anthonisse naar aanleiding van zijn promotieonderzoek ‘Misbruik van macht door managers’.

Hij sprak met medewerkers uit verschillende organisaties die het gedrag van hun manager als machtsmisbruik aanmerkten. Ze vertelden over hun schrijnende ervaringen waar ze persoonlijk fors onder geleden hebben of nog steeds onder lijden. Van compensatie van hun (im)materiële schade was geen sprake, ook al was het ongepaste gedrag van de manager bekend bij het topmanagement.

Een prangende kwestie volgens Anthonisse, ook omdat de organisatie wettelijk verplicht is te voorkomen dat werknemers (immateriële) schade lijden als gevolg van hun werkzaamheden.

Organisaties leden schade door een verslechterd werkklimaat, magere prestaties, veel ziekteverzuim en afvloeiingsregelingen.

Anthonisse geeft topmanagers het volgende in overweging:

–   De vraag is niet óf machtsmisbruik zich in jouw organisatie voordoet, maar wanneer of waar

–   Is machtsmisbruik een blinde vlek voor managers?

–   De organisatie als systeem heeft vaak structuren die niet belemmerend werken voor machtsmisbruik, maar er juist een goede voedingsbodem voor zijn.

Het beeld dat uit zijn onderzoek naar voren is gekomen wordt door Anthonisse als volgt geformuleerd:

“Misbruik van macht door managers is een zeer schadelijk, meerkoppig monster dat niet definitief is uit te schakelen, dat loert/zich manifesteert in vrijwel iedere organisatie en dat slechts in beperkte mate tembaar is.”

U kunt zich hier registreren voor het evenement.