Alumnia | TBKx: toelichting ophef TBKx
17504

TBKx: toelichting ophef TBKx

Er is binnen de faculteit van Technische Bedrijfskunde enige ophef ontstaan over de deelname van Diederik Stapel aan TBKx. Om u hiervan op de hoogte te stellen en ook mogelijke twijfel weg te nemen, vindt u hieronder de brief van Alumnia en Industria aan de medewerkers van de faculteit.

Beste medewerker,

Aanstaande dinsdag organiseren studievereniging Industria en alumnivereniging VBI een op TEDx geïnspireerd evenement, TBKx. Het thema van de avond is ‘Branding’. De afgelopen dagen merken we dat er ophef is ontstaan over één van de sprekers, Diederick Stapel. Wij hebben begrip voor deze reacties en achten het daarom van belang onze intenties nader toe te lichten.

Onze intentie is het bewust maken van alumni en studenten van wat de impact van gedrag kan zijn op je “personal brand”. Hiermee verwachten we niet alleen inzicht te verschaffen in wat negatieve publiciteit doet met bijvoorbeeld imago en persoonlijkheid en hoe de persoon Diederik Stapel hiermee omgegaan is, maar menen wij ook het bewustzijn van studenten en alumni met betrekking tot integer gedrag te vergroten, ook op academisch gebied.

Onze intentie is nadrukkelijk niet om de persoon Diederik Stapel een platform te bieden om te spreken als vertegenwoordiger van de wetenschap of om zijn acties te vergoelijken of recht te praten.

Tot slot willen we benadrukken dat het evenement gezamenlijk door VBI en Industria tot stand is gekomen, zonder support van de faculteit.

We hopen hiermee onze beweegredenen te hebben verduidelijkt. Voor vragen kunt u, zoals altijd, bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,

Robbert van Genuchten
Voorzitter Industria
bestuur@industria.tue.nl

Paul Enders
Voorzitter Alumnia
VBI@tue.nl