Alumnia | September 2017
18373
post-template-default,single,single-post,postid-18373,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Duurzaamcirculaire deeleconomie

Zoals ik twaalf maanden geleden het stokje overnam van mijn voorganger, gaat nu ook Ward het stokje van mij overnemen als hoofdredacteur van de SCOPE. Het afgelopen jaar heeft de SCOPE weer een hele ontwikkeling doorgemaakt. Veel is hetzelfde gebleven, maar er is ook zeker het een en ander veranderd. Een van die ontwikkelingen die mij zelf is opgevallen is dat steeds meer artikelen geschreven worden richting thema’s als circulaire- of deeleconomie. Bijna ongeacht het thema van de SCOPE zelf. Dit jaar organiseert Industria zelfs een congres rondom het thema. Ook als ik om me heen kijk in het nieuws zie ik dat er steeds meer focus is op het duurzaamheidsaspect van ondernemen. Het gaat tegenwoordig blijkbaar zelfs zo ver dat fusies of overnames afketsen door verschillende visies op duurzaamheid.

Toch is duurzaam ondernemen niet iets vanzelfsprekends. Het blijft voor veel ondernemers moeilijk om de duurzaamheid van een beslissing net zo zwaar te wegen als de winstgevendheid. Er moet, zoals dr. Maximiliano Udenio verderop in deze SCOPE betoogt, een cultuuromslag plaatsvinden. En deze cultuuromslag zal door de knappe koppen van deze wereld voorbereid moeten worden. Het zal dan ook misschien uiteindelijk wel ‘the green road to profit’ moeten worden, in plaats van ‘the road to green profit’.

Maar om als bedrijf echt duurzaam te zijn is deze cultuurslag natuurlijk niet genoeg, hij moet ook ondersteund worden door de goede mensen. Als er iemand weg gaat moet er iemand anders met dezelfde, of betere gedachtegang voor in de plaats komen. Zo ook bij SCOPE. Ward zal komend jaar met zijn creativiteit, strakke planning en duidelijkheid de SCOPE ongetwijfeld weer tot een nieuw niveau tillen.

Tot slot wil ik jullie graag bedanken voor het lezen van de SCOPE en voor de laatste maal ontzettend veel leesplezier wensen!