Alumnia | 01-06-2017 |editie 2 | jaargang 5
18340
chainletters-template-default,single,single-chainletters,postid-18340,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
2017 - Q2

Kettingbrief
Verhaallijn 1 01-06-2017
editie 2 | jaargang 5

Joost Luijbregts
Leeftijd: 44 Afgestudeerd: 1996 Organisatie: Heineken - Brau Union Oosterrijk Functie: Supply Chain Director
Thea Smid- Verheul
Leeftijd: 46 Afgestudeerd: 1994 Organisatie: Twinkel Functie: Zelfstandig Inkoopadviseur (ZZP-er)
Nu aan het woord
Anke Wijnen
Leeftijd: 45 Afgestudeerd: 1995 Organisatie: KLM en LuchtvaartCollege Schiphol Functie: interne coach en mentor
 

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

De rode draad door mijn werkend bestaan is INKOOP en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ik ben begonnen bij Arjan van Weele als inkoopconsultant en heb daarna gewerkt bij Van Leer Packaging in een projectteam dat bij Van Leer fabrieken over de hele wereld inkoopbesparingen zocht en opstartte. Vervolgens heb ik bij Campina Melkunie als inkoper gewerkt. In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar de publieke sector als hoofd Inkoop bij de gemeente Amersfoort en als inkoopstrateeg bij de gemeente Utrecht. In Amersfoort ben ik geraakt door het duurzaam inkopen. Een half jaar geleden, ben ik voor mezelf begonnen als inkoopadviseur en doe ik detachering, advies en training op het gebied van (duurzaam) aanbesteden.
Wat zijn eventuele plannen?

Het ZZP-er zijn bevalt me erg goed! Het biedt me de ultieme mogelijkheid om werktijd te combineren met tijd voor ons gezin (3 kinderen van 15, 13 en 11 jaar). Ik wil de eerstkomende jaren vooral meer proeven van het ZZP-schap en kijken waar mijn echte kracht ligt. Of dat in de private of in de publieke sector, in inhuur of adviesopdrachten of toch in het aanbestedingen begeleiden ligt.

 

Doe je in je huidige werk nog veel met de dingen die je geleerd hebt tijdens je opleiding?

Ik denk vrij weinig. Ik ben toch meer een specialist dan een generalist; ik wil van zaken alles weten, terwijl je bij Technische Bedrijfskunde van veel zaken een beetje leert. Ik ben afgestudeerd bij Operational Research en Statistiek en had achteraf gezien beter Econometrie kunnen studeren.
Grappig is dat ik enorm veel keuzevakken heb gevolgd, maar Inkoopmanagement net niet!
Ik ben nu veel bezig met verandermanagement en beïnvloeden, dat is tijdens mijn studie  eigenlijk totaal niet aan de orde geweest.

Maar ik denk wel dat ik door mijn studie analytisch denken heb geleerd.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief? Heb je daar bewust voor gekozen?

Mijn werk is vooral kwalitatief, bijvoorbeeld aanbestedingen schrijven, adviseren en trainingen geven. Nee, dit is geen bewuste keuze, meer een gevolg van het vakgebied waar ik in zit. Als ik een keer een Excel sheet kan gebruiken, ga ik echt los!
Heb je nog dingen naast je studie gedaan? Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Zeker! Ik was lid en nu dus reünist van l’Attaque Attique en heb altijd in het eerste damesteam gevolleybald. Ik zat in een paar commissies van Industria, was actief op het sportcentrum en heb de BDK-studiereis naar Maleisie en Singapore mee voorbereid. Ik heb ook een half jaar in Louvain-la-Neuve gestudeerd. Het was een geweldige tijd en dat leerde me dat ik mezelf overal kon redden, zolang je je open opstelt.
Welk advies zou je huidige studenten mee willen geven?

Geniet van je studententijd! Het is de enige periode in je leven dat je veel tijd hebt; werken kun je nog lang genoeg. (en tegenwoordig steeds langer!!)

Kettingbrief
Verhaallijn 2 01-06-2017
editie 2 | jaargang 5

Emiel Veenstra
Leeftijd: 60 Afgestudeerd: 1981 Organisatie: B&B aan 't Wilhelminaplein, Roermond Functie: Eigenaar
Henk Soons
Leeftijd: 61 Afgestudeerd: 1981 Organisatie: Gemeente den Haag en mede-eigenaar PandID BV Functie: adviseur en projectleider ICT
Nu aan het woord
Frank Soons
Leeftijd: 52 Afgestudeerd: 1988 Organisatie: Laurentius Ziekenhuis Roermond Functie: afdelingsmanager van de afdeling Informatisering en Automatisering
 

Hoe ziet je carrière er tot nu toe uit?

De start van mijn carrière was als adviseur bedrijfsvoering bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en via het bedrijfsleven ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de gemeente Den Haag. De reden om de overstap te maken van de centrale overheid naar Pandata was dat ik te ongedurig was en ik toen niet in staat was om te gaan met de cultuur van deze organisatie. Vanuit Pandata en later ook vanuit Cimax en HSD waar ik mede-eigenaar van was, heb ik me bij veel kleine en grote bedrijven  projectmatig bezig gehouden met verbeteringen van informatiesystemen en implementatie van ERP-systemen. De ervaring die ik daar heb opgedaan heeft ertoe geleid dat ik op verschillende manieren mijn gestelde doelen kon realiseren en daar heb ik veel profijt van gehad in de managementfuncties die ik vanaf 2003 bij de gemeente heb vervuld. Vanuit deze functies ben ik uiteindelijk weer terug gegaan naar een adviesfunctie.

Parallel hieraan heb ik me altijd bezig gehouden met investeringen in vastgoed en ben ik sinds 1998 mede-eigenaar van Pandid, een handelsbedrijf in appendages en instrumentatie voor leiding, tank en machinerie.
Wat zijn eventuele plannen?

Over mijn plannen wat mijn carrière betreft kan ik kort zijn. Begin vorig jaar heb ik een demotiestap gemaakt als gevolg van de keuze om nog maar drie dagen bij de gemeente te werken. De rol van manager heb ik ingeruild voor die van adviseur en projectleider. Nu kan ik veel van mijn opgedane kennis overdragen aan collega’s en managers. Als operationeel manager is het wel eens een onmogelijke opgaaf omdat je teveel wordt opgeslokt door de waan van de dag. In de rol die ik nu heb lukt het me dat vanuit de nodige rust wel tot stand te brengen. Duidelijk is dat de managers daardoor goede stappen kunnen maken om hun afdeling beter aan te sturen wat veel voldoening oplevert. Door de stap die ik heb gemaakt ontstaan weer andere kansen en maak ik een nieuwe stap in mijn carrière. Onlangs ben ik gestart als vertrouwenspersoon omgangsvormen. Dit vergde wel weer een opleidingstraject en zo zie je maar weer, je bent nooit te oud om te leren.

Doe je in je huidige werk nog veel met de dingen die je geleerd hebt tijdens je opleiding?

n de beginjaren van mijn werkzame leven heb ik wel bewust zaken gebruikt die ik tijdens de opleiding heb geleerd, maar later werd dat min of meer onbewust en kregen de ‘zachte’ aspecten steeds een belangrijkere rol in mijn werk. Maar het belangrijkste dat ik geleerd heb is om onderwerpen vanuit een brede invalshoek te bekijken en van daaruit gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. De bedrijfskundeopleiding levert daar een goede basis voor.
Is je werk vooral kwantitatief of kwalitatief? Heb je daar bewust voor gekozen?

Aanvankelijk ging ik ervan uit dat het resultaat het belangrijkste was maar gaandeweg heb ik gemerkt dat de weg om het resultaat te bereiken veel belangrijker is. Je moet daarbij het resultaat niet uit het oog verliezen en als je met elkaar daarnaar streeft en oog hebt voor ieders belang dan levert dat altijd resultaat op. Misschien niet wat je eerst voor ogen had maar het is dan wel iets dat door iedereen gedragen wordt.
Heb je nog dingen naast je studie gedaan? Heb je daar in je carrière iets aan gehad?

Tijdens mijn studie heb ik geen bestuursfuncties uitgeoefend. De importantie hiervan is me later duidelijk geworden. Toen mijn zoon ging voetballen ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij die vereniging en daar heb ik een ‘vrijwilligerscarrière’ meegemaakt. Startend als coach van het team van mijn zoon ben ik via voorzitter van de jeugdcommissie doorgerold naar vice-voorzitter van het algemeen bestuur van een vereniging van meer dan 2000 leden. Om al deze vrijwilligers en leden op één lijn te krijgen is geen sinecure en het geduld dat ik daar heb moeten opbrengen heeft me zeker geholpen in mijn werk.
Welk advies zou je huidige studenten mee willen geven?

Bij de start van mijn carrière was ik in de veronderstelling dat het mogelijk was mensen te overtuigen met zakelijke argumenten. Gaandeweg merkte ik dat de persoonlijke afwegingen en belangen een grotere rol speelden. Daarmee omgaan heb ik in de praktijk moeten leren en dat heeft me goed geholpen om te bereiken wat je voor ogen hebt. Mijn advies is dan ook om meer oog te hebben voor het ‘intermenselijke’ aspect. En als je dit advies loslaat op je carrière dan is het vinden van een goede balans tussen werk, privé en plezier heel belangrijk en vertrouw daarbij op je intuïtie.